Engros Media - rodinná firma s osobným prístupom

Nemecký jazyk

Nemecký jazyk je najrozšírenejším materinským jazykom v Európe. Je úradným jazykom v Nemecku, Rakúsku, Lichtenštajnsku, Švajčiarsku, Luxembursku a tiež v regiónoch Belgicka i Talianska. Vzhľadom na používanie v mnohých krajinách patrí nemčina medzi najviac študované jazyky.

Slovná zásoba nemeckého jazyka bola ovplyvnená latinčinou a románskymi jazykmi, v súčasnosti je cítiť väčší vplyv angličtiny. Podstané mená sa píšu s veľkým písmenom, používajú sa určité a neučité členy, prídavné mená môžu byť v prívlastku alebo v prísudku, slovesá sa píšu s malým písmenom a delia sa do niekoľkých skupín podľa spôsobu časovania a funkcii vo vete.

Stránky: Nemecký jazyk
Nemecko slovenský obojstranný
Cena: 2.20 EUR 
Stránky: Nemecký jazyk
Web: tlač  |  « späť