Dejiny a nárečia nemčiny

Nemecký jazyk patrí medzi Indoeurópske jazyky do skupiny Germánskych jazykov a podskupiny Západogermánskych jazykov. Spisovný nemecký jazyk sa od ostatných germánskych jazykov odlišuje zmenami v dôsledku druhého posúvania hlások, ktoré bolo uzatvorené ku koncu 8. storočia. Nižšie spomenuté obdobia, napriek tradičnému názvu, zahŕňajú aj dolnú nemčinu. Preto by sa nemalo zamieňať obdobie starej hornej nemčiny, ktoré zahŕňalo aj dolnú nemčinu so starou hornou nemčinou, ku ktorej paralelne existovala na severe stará dolná nemčina. Hornú nemčinu geograficky delí od dolnej nemčiny tzv. Benrátska čiara, pomenovaná podľa mestskej časti Düsseldorfu, kde začína.

Vývoj spisovnej nemčiny prešiel týmito obdobiami:

  • prehistorické / germánske (5.–8. storočie)
  • stará horná nemčina (Althochdeutsch) (8. storočie – 1050)
  • stredná horná nemčina (Mittelhochdeutsch) (1050 – 1350)
  • raná nová horná nemčina (Frühneuhochdeutsch) (1350 – 1650)
  • nová horná nemčina (Neuhochdeutsch) (1650 – súčasnosť)

Spomínaná Benrátska čiara rovnako slúži i pre rozdelenie jednotlivých nárečí a dialektov. Základné členenie nárečí v nemčine je podľa druhého posúvania hlások v severojužnom smere Medzi jednotlivými nárečiami a dialektami sú veľké rozdiely. Pre veľa Nemcov je napríklad dialekt z Kolína nad Rýnom len veľmi ťažko zrozumiteľný. Rovnaké problémy so zrozumiteľnosťou vznikajú aj v prípade Plattdütsch z Friska alebo dialektov z Bádenska, Bavorska a Rakúska. Úplne nezrozumiteľná je Schwyzerdüütsch, ktorou sa rozpráva vo Švajčiarsku. Švajčiarske filmy alebo televízne rozhovory, vysielané nemeckou televíziou sú väčšinou s titulkami, filmy sú pre export dabované spisovnou nemčinou.

Rozdelenie nemeckých nárečí:

  • dolnonemecké (Niederdeutsch) = Plattdeutsch – severná časť severnej polovice Nemecka
  • hornonemecké (v širšom zmysle) (Hochdeutsch):
  • strednonemecké (Mitteldeutsch) – južná časť severnej polovice Nemecka
  • horskonemecké (tiež: hornonemecké v užšom zmysle) (Oberdeutsch) – južná polovica Nemecka + Švajčiarsko + Rakúsko

Z vývojového hľadiska má každé nárečie svoju starú, strednú a novú verziu.

Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež