Engros Media - rodinná firma s osobným prístupom

Anglický jazyk

Anglický jazyk je jedným z piatich najpouživanejších a najviac vyučovaných jazykov na svete. Stretávame sa s ním veľmi často a stáva sa súčaťou nášho života. Znalosť anglického jazyka nám umožní študovať na kvalitných školách v zahraničí a určite pomôže pri hľadaní nového a lepšieho zamestnania. Začať sa učiť je možné v každom veku.

Anglický jazyk má bohatú slovnú zásobu ale celkom jednoduchú gramatiku. Počas vývoja jazyka nastali rôzne zmeny čo spôsobilo značné rozdiely medzi pravopisom a výslovnosťou.

Stránky: Anglický jazyk
LANGMaster EXPRESS
Cena: 24.50 EUR 
Movie Talk
Cena: 16.20 EUR 
Word Manager
Cena: 19.10 EUR 
Učiteľka angličtiny
Cena: 19.99 EUR 
Play in English
Cena: 18.80 EUR 
Video EXTRA English
Cena: 5.50 EUR 
Stránky: Anglický jazyk
Web: tlač  |  « späť