Engros Media - rodinná firma s osobným prístupom

Video lekcie

Prítomný čas jednoduchý

Video lekcia správneho použitia prítomného času jednoduchého – Present Simple Tense


Predložky “to” a “for”

Video lekcia kedy používame predložku “to” a kedy predložku “for”.