Obchodné podmienky

Objednávka

Objednávky v internetovom obchode vykonávate po vložení tovaru do košíka a kliknutím na tlačítko "Objednať". Po kliknutí budete presmerovaný do zákazníckej zóny, v kde doplníte údaje o dodacej adrese, spôsobe dodania a platby. Po potvrdení objednávky budú Vaše údaje zaznamenané a následne Vám bude odoslaný potvrdzujúci email.

Stornovanie objednávok - zákazníkom

Uskutočnenú objednávku produktov je možné kedykoľvek stornovať emailom zaslaným na našu kontaktnú adresu. V prípade že bola objednávka už zaplatená (platba prevodom) bude obdržaná suma v plnej výške vrátená do troch dní zákazníkovi späť na účet.

Stornovanie objednávok - predávajúcim

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť uskutočnenú objednávku, alebo časť objednávky v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, ak ho nemožno kontaktovať na zadaných údajoch, alebo ak sa tovar už nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena. V týchto prípadoch bude kupujúceho predávajúci kontaktovať a dohodne sa s ním na ďalšom postupe. V prípade že bola objednávka už zaplatená (platba prevodom) bude obdržaná suma v plnej výške vrátená do troch dní zákazníkovi späť na účet.

Dodacia doba a doba Expedície

Doba dodania tovaru sa pohybuje od 2 do 30 dní podľa dostupnosti produktov. Pri každom produkte v detaile tovaru je uvedená doba "Dostupnosť " . V prípade prekročenia dodacej doby alebo jej zmeny, Vás budeme kontaktovať a dohodneme s Vami ďalší postup.

Doba dodania tovaru sa pohybuje podľa dostupnosti produktov. Pri každom produkte v detaile tovaru je uvedená "Dostupnosť":

  • Tovar na sklade - odoslanie je uskutočnené v čo najkratšom čase od prijatia objednávky (predpokladané doručenie 2-3 pracovné dni, pri využití služby Expres kurier doručenie do 24 hodín)
  • Dodanie 10-15 dní - orientačná dodacia doba
  • Tovar len na objednávku - dodacia doba závisí od nášho dodávateľa (tovar nie je na sklade, o možnosti dodania sa vopred informujte)

V prípade prekročenia dodacej doby alebo jej zmeny, Vás budeme kontaktovať a dohodneme s Vami ďalší postup. Pri doprave a platbách využívame služieb Slovenskej pošty.

Spôsob doručenia

  • poštou na dobierku - predpokladané doručenie 2-3 pracovné dni
  • poštou doporučenou zásielkou - pri platbe vopred prevodom na účet

Za vyžiadané opätovné doručenie neprevzatej zásielky si účtujeme k poštovnému i výšku starého poštovného (neprevzatej zásielky).

Vrátenie tovaru po zaplatení

Kupujúci má právo podľa aktualizovaného zákona o zásielkovom obchode pri nevybalených zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní. Kontaktujte nás. Uhradená suma bude do päť dní po prevzatí vrátenej zásielky pripísaná na Váš účet. Prosím nezabudnite ho uviesť pri vrátení zásielky, v prípade akýchkoľvek problémov Vás budeme kontaktovať.

Záručná doba + Vybavovanie reklamácií

Predávajúci sa zaväzuje uplatniť na všetok predávaný tovar 2 ročnú záruku. Reklamácie vybavujeme na našich kontaktných adresách. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybnou manipuláciou. Predávajúci konzultuje reklamáciu s distribútorom a zaväzuje sa informovať zákazníka o riešení reklamácie najneskôr do 20 dní.

Bezpečnosť poskytnutých údajov

Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak bez Vášho súhlasu komerčne využívané. S údajmi nakladáme v zmysle Zákona č. 428/2002 Zbierky zákonov o ochrane osobných údajov.

Ďalšie záväzky predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje dodať správny tovar (s odskúšanou funkčnosťou pred expedícoiu) v správnom množstve a v dohodnutej cene platnej v momente odoslania elektronickej objednávky. Po uhradí tovaru zákazníkovi doručí daňový doklad - faktúru.

Záverečné ustanovenie a záväzok kupujúceho prevziať objednaný tovar

Kupujúci pri odoslanej objednávke prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi. Zároveň sa zaväzuje zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. Práva kupujúceho vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo "Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb." v znení neskorších zákonných úprav, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Ochrana osobných údajov

Na účely predaja zákazník poskytne svoje meno, priezvisko a adresu, na ktorú doručíme tovar (príp. fakturačnú adresu). Tieto osobné údaje zákazníkov spracovávame len ako nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej je zákazník zmluvnou stranou. Táto skutočnosť predstavuje pre nás právny základ spracovania vyššie uvedených osobných údajov, a teda na toto spracovanie nepotrebujeme súhlas.

Nevyhnutné osobné údaje na plnenie zmluvy sa ďalej nespracovávajú, neposkytujú tretím stranám a uchovávajú len po dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Zodpovedná osoba je konateľ firmy Engros Media, s.r.o. Norbert Császár ako jediná osoba s prístupom k uvedeným informáciam. Všetky technické zariadenia slúžiace na spracovanie údajov sú zabezpečené s prístupom len pre hore uvedenú zodpovednú osobu.

 

Firma Engros Media, s.r.o. nie je platcom DPH.

Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež