Praktický slovník

Praktický slovník
Praktický slovník

Anglicko-slovenský obojstranný slovník - obsahuje súčasnú frekvenčne usporiadanú slovnú zásobu, nechýbajú ani najnovšie technické, ekonomické či právne termíny odrážajúce technologický pokrok začiatku nového tisícročia.

Hodnotenie:  
Dostupnosť:   Vypredané

Anglicko-slovenský obojstranný slovník

Ide o autorsky pôvodný slovník. Pri jeho koncipovaní sa autori snažili čo najhutnejšie, ale v maximálne prehľadnej forme postihnúť skutočnú slovnú zásobu angličtiny aj slovenčiny. Hoci ide o slovník rozmerom stredný, svojím obsahom a záberom ho môžeme na našom trhu priradiť skôr k väčším slovníkom.

Všetky heslá a významy sú overené na základe informácií z dôveryhodných zdrojov, starostlivo spracované a graficky upravené tak, aby vám umožnili nielen čo najrýchlejšie nájsť správny preklad, ale ho tiež správne použiť v danom kontexte.

Pri práci na anglickej strane slovníka sme vychádzali z najnovších anglických výkladových slovníkov renomovaných nakladateľstiev akými sú Collins, Oxford, Cambridge, Longman, Cassell, Merriam Webster, Chambers, Random House, Bloomsbury, z množstva slovníkov frázových slovies, idiómov a slangu, z odborných slovníkov a encyklopédií, v neposlednom rade z vlastných korpusových zdrojov a internetu.

Slovenská strana vychádza z vlastného rozsiahleho slovníka slovenčiny. Tento živý, priebežne aktualizovaný a neustále rozširovaný slovník tvorí zjednocujúci základ všetkých našich prekladových slovníkov, ktoré postupne vydávame v knižnej aj elektronickej podobe od roku 2005.

Obsahuje súčasnú frekvenčne usporiadanú slovnú zásobu, nechýbajú ani najnovšie technické, ekonomické či právne termíny odrážajúce technologický pokrok začiatku nového tisícročia.

Veríme, že výsledkom našej práce je skutočne praktický slovník, ktorého kvality ocenia všetci, ktorí pracujú s anglickým jazykom a chcú mať k dispozícii aktuálnu slovnú zásobu v čo najširšom rozsahu.

OBSAH SLOVNÍKA
1 248 strán    
70 000 hesiel    
14 000 príkladov, idiómov a fráz
220 000 prekladov

HLAVNÉ VLASTNOSTI
Aktuálna slovná zásoba verne odrážajúca súčasný písaný a hovorený jazyk
Odborná terminológia a ustálené slovné spojenia
Dvojfarebná tlač pre lepšiu prehľadnosť hesiel
Nenahraditeľný pomocník pri práci, štúdiu aj vo voľnom čase


Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež