Angličtina pre školákov 1-3

Angličtina pre školákov 1-3

Zľava 30%

Hodnotenie:  

Angličtina pre školákov svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny na ZŠ. Tento titul je mimoriadne vhodný hlavne pri výučbe detí i ostatných začiatočníkov. Medzi jeho hlavné prednosti patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc, spracovanie v súlade s osnovami a unikátny rozsah precvičovanej látky.

Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby anglického jazyka dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu je tiež pripravené napr. obľúbené radenie slovíčok do dvojíc. Na jednoduché zapamätanie slovnej zásoby je pripravených aj 59 tematických okruhov, v ktorých je každé slovíčko doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si je možné zdokonaľovať vo výslovnostnom module.

Gramatika sa v interaktívnych cvičeniach venuje všetkým hlavným oblastiam gramatiky. Zaradených je celkovo 112 gramatických javov (napr. vety so slovesom ”to be”, privlastňovacie a osobné zámená, sloveso ”to have”, prítomný čas, väzba ”there is”, používanie správnych predložiek, použitie ”some” a ”any”, prítomný čas jednoduchý a priebehový, minulé časy, budúci čas, porovnávanie, prirovnávanie, stupňovanie a mnoho ďalších gramatických javov), ktoré sú precvičované v takmer 4 000  nahovorených vetách.


Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež