Angličtina pre školákov 1-5

Angličtina pre školákov
Angličtina pre školákov 1-5

Tento komplet svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny v ZŠ. Je však vhodný nielen pre žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre všetkých ostatných, ktorí si chcú zlepšiť svoju angličtinu na úrovni začiatočníkov až stredne pokročilých študentov.

Hodnotenie:  
Dostupnosť:   Vypredané

Angličtina pre školákov je v súčasnosti najrozšírenejším a najpoužívanejším programom na výučbu angličtiny v školách v SR. Tento komplet svojim obsahom plne pokrýva výučbu angličtiny v ZŠ. Je však vhodný nielen pre žiakov základných a stredných škôl, ale aj pre všetkých ostatných, ktorí si chcú zlepšiť svoju angličtinu na úrovni začiatočníkov až stredne pokročilých študentov. Medzi hlavné prednosti tohto produktu patrí predovšetkým podpora najpoužívanejších učebníc a unikátny rozsah precvičovanej látky. Program umožňuje i nastavenie podľa používanej učebnice. Dôraz sa kladie aj na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. V časti Gramatika si žiaci v interaktívnych cvičeniach dôkladne precvičia všetky hlavné oblasti gramatiky. S pomocou tlačového modulu si možno ľahko vytlačiť cvičenia zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok.

Slovná zásoba programu obsahuje tie slovíčka a slovné spojenia, ktoré by si mali žiaci v príslušnom období výučby anglického jazyka dokonale osvojiť. Precvičovať ich možno niekoľkými spôsobmi. Okrem vlastného precvičovania pravopisu je tiež pripravené napr. obľúbené radenie slovíčok do dvojíc. Na jednoduché zapamätanie slovnej zásoby je pripravených aj 77 tematických okruhov, v ktorých je každé slovíčko doplnené ilustratívnym obrázkom. Správnu výslovnosť slovíčok si je možné zdokonaľovať vo výslovnostnom module.

Gramatika sa v interaktívnych cvičeniach venuje všetkým hlavným oblastiam gramatiky. Zaradených je celkovo 166 gramatických javov (napr. osobné a  privlastňovacie  zámená, slovesá ”to be” a ”to have”, prítomný čas jednoduchý a priebehový, väzba ”there is”, používanie správnych predložiek, použitie ”some” a ”any”, minulé časy, budúci čas, predprítomný a predminulý čas, gerundium, podmieňovací spôsob, modálne slovesá, porovnávanie, prirovnávanie, stupňovanie a mnoho ďalších gramatických javov), ktoré sú precvičované v takmer 6 000  nahovorených vetách.

Dôraz sa kladie i na porozumenie hovorenému slovu a písanému textu. Pre deti je  pripravených 82 interaktívne vypracovaných kreslených tém z deťom blízkych, preto pre ne príťažlivých, oblastí.

Program v dvoch moduloch umožňuje i nácvik správnej výslovnosti použitých slovíčok a viet. Celkovo je k dispozícii cca 2 500 slovíčok a 6 000 viet.

Na CD je všetko kompletne ozvučené a nahovorené rodenými hovorcami.

Tlačový modul umožňuje veľmi ľahko vytlačiť cvičenia zamerané na precvičovanie gramatiky, prekladov viet alebo slovíčok. Nastavíte a vytlačíte presne to, čo potrebujete. Možné sú aj ľubovoľné kombinácie. Zaradená je i možnosť vytlačenia pracovného listu so správnym riešením.


Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež