Intenzívny kurz angličtiny

Intenzívny jazykový kurz s CD
Intenzívny kurz angličtiny

Učebnica obsahuje cvičenia i so správnymi riešeniami, scénky a reportáže na CD, ako aj vysvetlenia základných gramatických javov.

Hodnotenie:  
Dostupnosť:   Vypredané

Intenzívny kurz anglického jazyka obsahuje:

  • 4 CD s rozhovormi a nahrávkami (240 minút)
  • učebnicu s 33 lekciami na 240 stranách
  • gramatickú tabuľku

Na CD nájdete živé a autentické rozhovory z každodenných sitácií. Rozhovory boli nahraté s osobami, pre ktoré je anglický jazyk rodným jazykom. Učebnica obsahuje cvičenia i so správnymi riešeniami, scénky a reportáže na CD, ako aj vysvetlenia základných gramatických javov.

Vyhľadávanie jednotlivých nahrávok je veľmi jednoduché. Učebnica ponúka nielen písomnú verziu všetkých rozhovorov a ich preklady do slovenčiny, ale aj texty scénok a nahrávok. Tie sa nachádzajú v prílohe na konci učebnice, kde je aj anglicko-slovenský slovník a záverečný test, v ktorom si môžete overiť, koľko ste sa naučili.

Učebnica je určená pre začiatočníkov, ale i pre tých, ktorí si chcú oživiť svoje znalosti angličtiny. Bude vám dobrou pomôckou jednak na služobnú cestu, ako aj keď pocestujete ako turista. Slovná zásoba v tejto učebnici je určená pre každodenné situácie.

Komisia Rady Európy zostavila zoznam konverzačných situácií, ktoré je potrebné poznať, aby ste sa dohovorili cudzím jazykom. V tomto zozname sú zahrnuté všetky jazykové prostriedky (slovná zásoba, idiomatické výrazy, gramatika), ktoré je nutné ovládať na dorozumenie sa v cudzom jazyku. Táto učebnica vychádza zo smerníc Rady Európy, ktorým sa prispôsobili i jazykové školy vyučujúce angličtinu pre začiatočníkov. Preto je táto učebnica vhodná pre študentov škôl, pre účastníkov jazykových kurzov alebo pre jednotlivcov, ktorí si dlhodobo prehlbujú svoje znalosti angličtiny.

Táto učebnica vychádza z každodenných situácií a zakladá sa teda na hovorenom prejave. Naučíte sa ľahko zvládnuť konverzáciu v rôznych situáciách, ako sú nákupy, cestovanie, stravovanie v reštaurácii atď. Takisto sa budete vedieť veľmi ľahko zoznámiť, dohovoriť si pracovnú schôdzku, hovoriť o vlastnej rodine, vaších záľubách a pod. Autentické dialógy vám pomôžu so správnou výslovnosťou jednotlivých slov (z toho dôvodu v knihe nenájdete obvyklý fonetický prepis). Jednoducho pochopíte, čo si vypočujete alebo čo si prečítate, pretože všetky rozhovory sú preložené so slovečiny.

Je určená pre samoukov, alebo môže slúžiť ako doplňujúci materiál k výučbe angličtiny. Jej súčasťou je súbor doplňujúcich CD.

USPORIADANIE UČEBNICE

Každá z 33 lekcii (units) je rozdelená na tieto časti:

1. Dialogues - Rozhovory
Rozhovory vychádzajú z rôznych situácii vzťahujúcich sa na tému lekcie. Na konkrétnych príkladoch vám ukazujú, ako sa v danej situácii dohovoriť. Pomocov týchto rozhovorov sa v jednej lekcii naučíte, ako sa opýtať na cestu, v inej zase ako hovoriť o svojich záľubách. Rozhovory sa nachádzajú v učebnici vždy na začiatku lekcie a sú zostavené tak, že na ľavej strane je pôvodný rozhovor v angličtine a v pravo jeho slovenský preklad. Okrem toho je každý rozhovor nahratý na CD. Medzi rozhovormi sa občas vyskytujú rámčeky, ktoré vás upozorňujú na neznámy výraz či slovné spojenie, prípadne vysvetľujú gramatickú časť rozhovoru.

2. How to say it - Ako sa povie po anglicky
Táto časť lekcie je zameraná na najčastejšie používané výrazy a vety, ktoré sa používajú v súvislosti s danou témou lekcie. Vysvetlené je aj tvorenie týchto výrazov a viet. Ukážky zvýraznené v rámčekoch upozorňujú na dôležité výrazy a gramatiku.

3. Excercises - Cvičenia
Pomocou cvičení nachádzajúcich sa na konci každej lekcie si môžete zopakovať nielen celú lekciu, ale i vedmosti z predchádzajúcich lekcií. Riešenie každého cvičenia je nahraté na CD. Preto vám odporúčame, aby ste učebnicu používali stále spolu s CD. Na CD sú aj nahrávky neúplných rozhovorov, ktoré v rámci niektorých cvičení musíte doplniť, čím si precvičíte spontánny rozhovor s anglicky hovoriacou osobou.

4. Listen to this - Posluchové cvičenia (unit 15-33)
Na štvrtom CD sú nahrávky scénok, úryvkov reportáží a pod., v ktorých budete počuť výrazy a slovné zvraty pre vás doposiaľ neznáme. Tak sa naučíte počúvať hovorenú angličtinu, zvyknete si na jej tempo a budete môcť vnímať televízne programy, rozhlasové vysielania ... Týmto spôsobom sa tiež naučíte, ako oddeliť podstatné informácie od tých nepodstatných, menej dôležitých.

Záverečný test
Keď si dôkladne prejdete všetky lekcie v učebnici a vypočujete si ich na CD, budete schopní urobiť záverečný test, ktorý sa nachádza na posledných stránkach tejto učebnice. Riešenie úloh nájdete bezprostredne za testom.


Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež