Angličtina pre samoukov

Angličtina pre samoukov
Angličtina pre samoukov

Naučte sa po anglicky ľahko a s humorom! Rýchlo si osvojíte praktickú slovnú zásobu a naučíte sa základy anglickej gramatiky.

Hodnotenie:  

Iva Dostálová, Šárka Zelenková, James Branam: Angličtina pre samoukov

Angličtina pre samoukov + CD s MP3 je učebnica pre každého, kto sa chce naučiť anglický jazyk. Jednotlivé lekcie oboznámia študenta so základmi anglickej gramatiky, slovnou zásobou a naučia ho správne používať jazyk. Táto učebnica, ktorá bola vytvorená pre dospelého samouka - začiatočníka, sa môže využívať aj na hodinách s učiteľom. Kniha je vlastne praktickým sprievodcom života Paddyho Browna a zároveň názorným poradcom, ako používať angličtinu v praxi. V každej lekcii sú prezentované skutočné situácie spolu s vhodnou slovnou zásobou. V prvých štyroch lekciách každého bloku sa zoznámite s novými gramatickými javmi, piata lekcia bloku je venovaná opakovaniu.

Angličtina pre samoukov + CD s MP3 bola napísaná so zreteľom na základné potreby študentov. Cieľom každej lekcie je motivovať študentov ukážkou, čo môžu dosiahnuť. Kniha ponúka nový prístup k štúdiu jazyka, humor a opakovanie. Je to sprievodca štúdiom jazyka, nech už sa učíte kdekoľvek a s kýmkoľvek.

Učebnica je rozdelená do pätnástich lekcií (lekcie 5, 10 a 15 sú opakovacie lekcie). Súčasťou knihy je tiež zoznam nepravidelných slovies, kľúč k cvičeniam a anglicko-slovenský slovník. Súčasťou učebnice je 1 audio CD vo formáte MP3, na ktorom nájdete nahraté všetky texty označené v učebnici -audio- s číslom stopy. Lekcie sú rozdelené na nasledujúcich sedem častí:

 1. Článok 1
 2. Slovná zásoba a frázy k článku
 3. Gramatika
 4. Článok 2
 5. Slovná zásoba a frázy k článku 2
 6. Rozhovor
 7. Cvičenia

Angličtinu pre samoukov + CD s MP3 je potrebné používať určitým spôsobom. Na to, aby študent dosiahol čo najlepšie výsledky, by mal dodržať nasledujúce kroky:

 • Prečítajte si prvý text. Označte si neznáme slovíčka a nájdite si ich význam v slovníčku za lekciou.
 • Preštudujte si gramatiku a vyhľadajte príklady nových gramatických javov v prvom texte.
 • Prečítajte si znovu prvý text. Zistíte, že mu rozumiete omnoho lepšie.
 • Druhý text si prečítajte rovnakým spôsobom ako prvý text. S gramatikou ste sa už oboznámili a tak máte možnosť lepšie sa sústrediť na novú slovnú zásobu.
 • Prečítajte si rozhovor. Niekedy sa v ňom objavia nové informácie, preto tu nájdete aj slovenský preklad. Môžete porovnať anglickú verziu so slovenskou, zistiť podobnosti aj rozdiely.
 • Vypracujte cvičenia. Každé cvičenie je založené na gramatike prezentovanej v danej lekcii. Potom môžete porovnávať svoje odpovede s kľúčom v zadnej časti učebnice.
 • Po každých štyroch lekciách vás čaká opakovacia lekcia. Tu si zopakujete slovnú zásobu a gramatiku predchádzajúcich lekcií. Až potom pokračujte ďalej.

Naučiť sa angličtinu nie je jednoduché. Angličtina pre samoukov + CD s MP3 sa snaží sprístupniť tento jazyk každému záujemcovi. Učebnica je vytvorená pre vás študenta, s ohľadom na vaše potreby a nároky. Ak chcete, aby bolo vaše úsilie odmenené úspechom, je potrebné venovať sa štúdiu systematicky každý deň, pretože iba častým opakovaním slovíčok, fráz, textov a jazyka si učivo zapamätáte a upevníte. Vaše putovanie svetom angličtiny bude zábavné a úspešné. Tak do toho!

 

 


Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež