Angličtina na počúvanie 1 a 2

Kurz na počúvanie
Kurz na počúvanieKurz na počúvanieKurz na počúvanieKurz na počúvanieKurz na počúvanieKurz na počúvanie
Angličtina na počúvanie 1 a 2

Praktické audio učebnice angličtiny s ktorými hravo zvládnete komunikáciu na pokročilej úrovni.Každú vetu počujete najprv po anglicky, potom v slovenskom preklade a znovu v originálnom znení.

Hodnotenie:  

Praktické audio učebnice angličtiny s ktorými hravo zvládnete komunikáciu na pokročilej úrovni.

Každú vetu počujete najprv v anglickom jazyku, potom v slovenskom preklade a znovu v originálnom znení. Osvojte si základy angličtiny prirodzenou metódou. Každý z nás najlepšie ovláda materinský jazyk, preto sme zvolili podobnú formu. Počúvaním fráz v poradí angličtina – slovenčina – angličtina si osvojíte vety, ktoré sa vyskytujú v každodenných situáciách.

Počúvam - rozumiem - hovorím.

Namiesto teórie sme gramatiku použili vo vetách spolu so slovnou zásobou. Postupne porozumiete ich štruktúre a začnete tvoriť vlastné vety. Výslovnosť sa učíte od rečníka, pre ktorého je angličtina materinským jazykom. Dvojice modelových viet sú k dispozícii i v textovej podobe. Vďaka slovenskému prekladu, sa môžete učiť prakticky kdekoľvek. Ak použijete prehrávač, môžete sa učiť nielen doma, ale aj cestou do práce alebo na prechádzke. V porovnaní s ostatnými audio učebnicami na slovenskom trhu, získate jedinečný obsah za skvelú cenu. Výučba prebieha individuálne, čo vám umožňuje zvoliť si tempo, ktoré vám vyhovuje a podľa potreby sa kedykoľvek vrátiť k predchádzajúcemu učivu. Pri intenzívnom učení, budú vaše pokroky rýchlo viditeľné. Najefektívnejší spôsob využitia nahrávok je s použitím audiovizuálnej stimulácie psychowalkmanu.

Stručný obsah 1:

Anglická abeceda ... Slovesá ... Podstatné mená, Člen ... Rod ... Pády ... Množné číslo ... Zámená, Osobné zámená ... Otázka a zápor ... Príslovky, Stupňovanie prísloviek ... Prídavné mená ...  Dni v týždni ...  Slovesá - minulý čas, otázka a zápor ... Budúci čas ... Časové údaje - mesiace, ročné obdobia ... Skrátené výrazy ... Predprítomný čas ... Rozkazovací spôsob ... Prítomný čas priebehový ... Minulý čas priebehový ... Budúci čas priebehový ... Predprítomný čas priebehový ... Trpný rod jednoduchý ... Zvratné zámená ... Spôsobové slovesá s minulým neurčitkom ...A teraz sa preskúšajte!

Stručný obsah 2:

Zhrnutie predchádzajúceho materiálu Angličtina na počúvanie 1 ... Podmienkové vety ... Zdvorilé žiadosti pomocou if, ďalšie varianty viet s if ...Výrazy s in case ... Predprítomný čas – doplnenie ... Ďalšie príklady a často používané výrazy v predprítomnom čase ... Predminulý čas ... Ďalšie výrazy predminulého času ...Rôzne spôsoby vyjadrenia budúceho času ... Jednoduché a priebehové časy ... Prítomné časy – jednoduchý a priebehový ... Minulé časy – jednoduchý a priebehový ... Budúci čas priebehový ... Súvetia ... Zlučovacie spojky – and – as well – both ... Odporovacie spojky – but – yet – still – however ...Rozlučovacie spojky ... Príčinné a dôsledkové spojky ... Podraďovacie spojky – obsahové - časové – miestne – prípustkové – príčinné – podmienkové – účelové – spôsobové – porovnávacie ... Vzťažné vety ... Frázové slovesá ... Predložky a predložkové spojenia ... Nepriama reč ... Gerundium ... Spôsobové slovesá – použitie s minulým neurčitkom ... Členy ... Nepravidelné tvary ... Nepravidelné stupňovanie, množné číslo, príslovky ... A na záver rozprávka


Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež