Angličtina do ucha

Angličtina do ucha
Angličtina do ucha

Hodnotenie:  
Dostupnosť:   Vypredané

Podobné produkty:

Angličtina pre začiatočníkov

Angličtina pre pokročilých
Angličtina do ucha je komplexný moderný výučbový program, ktorý vám pomôže naučiť sa, zdokonaliť si alebo precvičiť gramatiku, zlepšiť schopnosť porozumieť anglickému jazyku a rozšíriť si slovnú zásobu. Každý používateľ môže činnosť s týmto programom maximálne prispôsobiť svojím vlastným potrebám. Rozsah Angličtiny do ucha a jej technická úroveň Vám umožní zamerať sa na oblasť, v ktorej sa aktuálne potrebujete zdokonaliť. S audioučebnicou angličtiny môžu pracovať samoukovia, efektívne ju však môžete využiť aj na podporu štúdia v škole alebo v jazykovom kurze.

 • Pre začiatočníkov až stredne pokročilých
 • Možnosť tvorby vlastných audio CD a MP3
 • Vlastné tlačové výstupy
 • Komplexný výučbový program - vhodný pre študentov cudzieho jazyka aj pre samoukov

CD 1-4 (audio CD)
Výučba - program obsahuje celkom 50 gramatických lekcií. Každá lekcia je teoreticky vysvetlená, obsahuje stručné zhrnutie najdôležitejších pravidiel, týkajúcich sa danej témy.
Precvičovanie - pomocou stoviek vzorových viet precvičte dôkladne každú tému, odbúrate stále sa opakujúce chyby a pochopíte v kontexte aplikáciu gramatíckeho javu.
Konverzácia - v konverzačných lekciach nájdete tématicky zoradenú slovnú zásobu a frázy, ktoré obsahujú najpoúživanejšie výrazové prostriedky vzťahujúce sa ku konkrétnej téme.

Gramatické témy

 • Sloveso TO BE
 • Sloveso TO HAVE
 • Zámená
 • Prítomný čas jedn. - kladná/záporná oznamovacia veta
 • Prítomný čas jednoduchý - kladná a záporná otázka
 • Rozkazovací spôsob
 • Prítomný čas jednoduchý - ustálené frázy
 • Infinitívna väzba
 • Prítomný čas priebehový
 • Budúci čas
 • Spôsobové slovesá - CAN
 • Spôsobové slovesá - MUST
 • Spôsobové slovesá - MAY
 • Minulý čas slovesa TO BE
 • Minulý čas pravidelných slovies
 • Pravidelné slovesá vo vetách
 • Nepravidelné slovesá
 • Nepravidelné slovesá vo vetách
 • Minulý čas v oznamovacích vetách
 • Zápor a otázka v minulom čase
 • Ostatné slovesá - doplnenie znalostí
 • Neurčité zámená - základné tvary
 • Neurčité zámená - zložené tvary
 • Príslovka NEVER
 • Väzba There is, there are
 • Väzba There is, there are s neurčitými zámenami
 • Prítomný podmieňovací späsob
 • Minulý čas spôsobových slovies
 • Zvratné zámená
 • Sloveso LET
 • Minulý čas priebehový
 • Trpný rod
 • Otázka na podnet
 • Predložka na konci
 • Prídavné mená a ich stupňovanie
 • Prídavné mená vo vetách
 • Predložky AS-LIKE, BY-UNTIL
 • Predprítomný čas jednoduchý
 • Predprítomný čas priebehový
 • Preminulý čas
 • Trpný rod v zložených časoch
 • Zhrnutie minulých časov
 • Časová súslednosť
 • Minulý podmieňovací spôsob
 • Zhrnutie podmieňovacieho spôsobu
 • Súvetia - podmienka prítomná
 • Súvetia - podmienka minulá
 • Časové vety
 • Prípustkové vety
 • Gerundium

Konverzačné témy

 • Stravovanie
 • Cestovanie
 • Šport a hry
 • V hoteli
 • Hudba / Literatúra
 • Film a divadlo
 • Rodina
 • U lekára / Ľudské telo
 • Masmédia
 • Ľudské vlastnosti
 • Štát, vláda, politika
 • Čas, počasie
 • Mesto
 • Práca, povolanie
 • Telefonovanie
 • Pozdravy / Predstavovanie
 • Nakupovanie
 • Predložky (a v čom sa robia chyby ...)
 • Pýtanie sa na cestu
 • Zemepis

Moderné pojatie audioučebnice Vám umožní byť s cudzím jazykom neustále v kontakte.

Angličtinu do ucha môžete využiť v CD alebo MP3 prehrávači, v aute, v počítači a v tlačenej podobe kdekoľvek.

Ukážka: Angličtina do ucha - mp3

 

 

 

Upgrade pre Windows 7 64 bit: anglictina_do_ucha_svk_win64.exe

 

 


Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež