Doba jedová

Doba jedová
Doba jedová

Moderná medicína propaguje pravidlá správnej životosprávy a dáva návody, ako zdravo žiť. Mnoho bádateľov pritom dobre vie, že súčasné presviedčanie ľudí o tom, čo im prospieva a čo škodí, sa riadi požiadavkami biznisu. Zoznámte sa s poznatkami o tom, ako vznikli niektoré mýty o prospešnosti látok, ktorým by ste sa mali dôsledne vyhýbať.

Hodnotenie:  

Anna Strunecká, Jiří Patočka: Doba jedová

Časopisy, televízie a reklamy v obchodoch aj na billboardoch vás vytrvalo presviedčajú o tom, čo je dôležité na udržanie vášho zdravia od narodenia až do vysokého veku. Snažia sa vám nanútiť názor, že všetky ich rady sú vedecky podložené a opierajú sa o posledné objavy modernej medicíny. A hoci vedecké bádanie a dostupnosť lekárskej starostlivosti napredujú, objavujú sa nové choroby, ktoré sa ťažko prekonávajú. Napriek rozsiahlym osvetovým kampaniam zvyšuje sa počet ochorení srdca a ciev, ľuďom v rozvinutých krajinách od detstva hrozí obezita a cukrovka. Predpokladá sa, že každého štvrtého obyvateľa Európy a Ameriky postihne vo vyššom veku Alzheimerova choroba. Rastie počet ľudí trpiacich psychiatrickými poruchami, ako sú poruchy nálady, depresia, schizofrénia, demencia alebo nespavosť. Trvale klesá plodnosť mužov aj žien. Zdravotníci vás síce varujú pred epidémiami chrípky, no o skutočnej epidémii autizmu, ktorá už postihuje deti v USA a Kanade, sa u nás zatiaľ mlčí.

Zem sa premenila na laboratóriá, kde sa testujú potraviny, chemikálie, lieky aj biologické zbrane. Pre laboratórne pokusy na zvieratách vypracovali vedci etické pravidlá, ktorých dodržiavanie sa prísne kontroluje. Nielen reklamy, ale aj odborníci odporúčajú ľuďom na základe vedeckých poznatkov užívať a masovo rozširovať látky, ktoré sa neskôr ukážu ako zdraviu škodlivé. Existuje mnoho prípravkov a liekov, ktoré museli stiahnuť z trhu, hoci ich už predtým užívali státisíce ľudí, pretože sa prejavili ich nežiaduce účinky, ktoré v menších klinických overovacích štúdiách neboli štatisticky preukázané. Žiaľ, tieto informácie sa na verejnosť dostávajú zložitými cestami a pomalým tempom, pretože znamenajú značný zásah do ziskov firiem, ktoré ich vyrábajú. Veľmi pomaly sa mení aj postoj zdravotníckych inštitúcií k takýmto poznatkom.

Zoznámte sa s poznatkami o tom, ako vznikli niektoré mýty o prospešnosti látok, ktorým by ste sa mali dôsledne vyhýbať. Spoznajte spôsoby akými sa môžete brániť pred toxickými látkami, ktoré zamorujú životné prostredie, potraviny, nápoje, kozmetiku, naše telo aj domácnosti. Poučenie a závery, ktoré z toho vyplývajú pre každodenný život, si musí urobiť každý z vás sám, či ste rodič, vychovávateľ, odborník či politik. Aj od ich realizácie závisí ďalší vývoj našej civilizácie.


Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež