Angličtina nielen pre samoukov

Angličtina nielen pre samoukov + CD
Angličtina nielen pre samoukov

Angličtina nielen pre samoukov je predovšetkým určená na samoštúdium bez učiteľa.

Hodnotenie:  

E. Tandlichová, J. Bérešová, Ľ. Rovanová, Z. Straková, L. Steyne: Angličtina nielen pre samoukov + CD

Angličtina nielen pre samoukov + CD je predovšetkým určená na samoštúdium bez učiteľa, no okrem samoukov môžu učebnicu používať aj tí, ktorí to s angličtinou už skúšali a nie všetko im je teda neznáme, a možno ju používať aj v jazykových kurzoch s učiteľom.

36 lekcii, vás dovedie od jednoduchých slov až k samostatnej komunikácii s cudzincom. Audionahrávky s britskou a americkou angličtinou vám uľahčia nácvik správnej výslovnosti.

Lekcie sú doplnené na odľahčenie a spestrenie rôznymi zábavnými aktivitami – kvízy, osemsmerovky, informácie o anglicky hovoriacich krajinách a zaujímavých miestach. Kedykoľvek ich využite na rozvíjanie jazykových zručností a myslenia v anglickom jazyku. Podobne využite aj všetky časti Prílohy.

V závere každej lekcie máte možnosť zamyslieť sa nad tým, čo ste s naučili a ako ste to zvládli. Nepreskočte túto časť. Je akousi spätnou väzbou pri zisťovaní úrovne osvojenia si práve získaných poznatkov.

Moderná učebnica Angličtina nielen pre samoukov, je predovšetkým určená na samoštúdium bez učiteľa, no okrem samoukov môžu učebnicu používať aj tí, ktorí to s angličtinou už skúšali a nie všetko im je teda neznáme, a možno ju používať aj v jazykových kurzoch s učiteľom.

Vychádza z potrieb dospelých študujúcich a zo situácií, ktoré sú pre nich najbežnejšie. Vyhovieť však všetkým, ktorí sa rozhodli učiť anglický jazyk, je skoro nemožné. Zámerom je viesť študujúceho citlivo, nenásilne a najmä povzbudivo pri odhaľovaní zákonitostí výslovnosti a intonácie anglického jazyka, ale aj gramatiky, pretože práve tá spája slová do zmysluplnej vety a textu.

Slovná zásoba obsahuje aktívne a niektoré pasívne slová a slovné spojenia, usporiadané podľa abecedy v závere učebnice, ale aj podľa lekcií v samostatnom slovníčku. V ňom nájdete pri väčšine slov ak kontext, teda vetu, ktorá bližšie ilustruje význam slova. Výslovnosť je prispôsobená slovenskej abecede. Niektoré lekcie obsahujú v závere časť Word Bank. Rozširuje základnú slovnú zásobu, nie je povinná, ale určite užitočná. Dúfame, že obrázky uľahčia porozumenie. Ak nie, zoberte si na pomoc aj iné slovníky. Cvičenia na precvičovanie fonetiky, lexiky a gramatiky sú zostavené tak, aby vás nútili rozmýšľať a využívať predchádzajúce vedomosti a zručnosti, ale aj sústrediť sa na nové tvary. Pri precvičovaní výslovnosti sa sústreďte na počúvanie nahrávok a na dôsledné opakovanie počutého.

Gramatika je upravená tak, aby výklad pravidiel bol na porozumenie čo najjednoduchší. Z toho dôvodu sú kľúčové príklady preložené do slovenčiny, aby ste si preberanú gramatiku dobre precvičili a pochopili, ako pravidlá fungujú v súvislej reči.

Učebnica nezabúda ani na štyri základné zručnosti. Rozvíjanie hovorenia je ľahšie v kolektíve a samouk je v tomto prípade v nevýhode. Cvičenia na hovorenie sú preto upravené tak, aby bolo treba ústne reagovať, ale nebolo to neprirodzené. Ťažisko rozvoja ústneho prejavu je však na počúvaní a reagovaní na počuté. Texty na počúvanie vychádzajú z textu lekcie a jej témy, sú čo najautentickejšie, preto sa v nich môžu objaviť aj slová a slovné spojenia, ktoré nie sú v slovníčku. Nech vás to neodradí. Je to simulácia reálnej situácie, v ktorej sa určite ocitnete a budete musieť odhadovať význam z kontextu. Preto sa „naučte“ ignorovať tieto slová, prípadne použite neskôr slovník.

Čítanie a písanie sú zručnosti, ktoré budete používať najviac. Zaradené cvičenia simulujú každodenné situácie a vyžadujú formálnu alebo neformálnu reakciu.

Obsahuje CD

 
Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež