Obchodná Angličtina do ucha

Obchodná Angličtina do ucha
Obchodná Angličtina do ucha

Obchodná Angličtina do ucha obsahuje slovnú zásobu, typické frázy a vzorové vety,  ktoré sú uvážene vybrané z hľadiska obsahu a frekvencie používania a vyskytu v obchodnej terminológii.

Hodnotenie:  

Angličtina do ucha je zameraná na odbornú slovnú zásobu používanú v obchodnej praxi. V spolupráci s odbornou verejnosťou sme pripravili veľmi zaujímavú audio učebnicu, ktorá vám pomôže rozšíriť vašu slovnú zásobu, zlepší porozumenie a umožní aktívne používať obchodnú terminológiu v praxi.

Audio učebnica je založená na jednoduchom, ale o to efektívnejšom princípe vypočutia si výrazu v anglickom jazyku, po ktorom nasleduje krátka dvojsekundová pauza a potom jeho slovenský preklad. Táto koncepcia umožňuje používať audio učebnicu v mieste a čase, ktorý vyhovuje vám – tzn. v aute, v čakárni u lekára, doma pri relaxácii a vôbec všade tam kde chcete využiť svoj čas pre výučbu cudzieho jazyka.

Každý tématický okruh je rozdelený na dve základné časti. V prvej nájdete slovnú zásobu – tzn. slovíčka, slovné spojenia a frázy. Druhá sa skladá zo vzorových viet, obsahujúcich slovnú zásobu z prvej časti, ktoré sú uvážene vybrané z hľadiska obsahu a frekvencie používania, a tiež obsahujúce typické frázy, vyskytujúce sa v obchodnej terminológii.

Produkt obsahuje 3 CD, z toho sú 2 audio CD a 1 CD ROM, na ktorých nájdete cca 1000 slovíčok, slovných spojení a vzorových viet. Tretie CD obsahuje software pre prácu s audio učebnicou a výučbový slovník. Tento software Vám umožní na Vašom PC pracovať s audio učebnicou veľmi efektívnym a zaujímavým spôsobom, ktorý výrazne rozširuje funkčnosť celého produktu.

Funkcie software:

 • nastavenie vlastnej pauzy medzi jednotlivými vetami
 • zobrazenie / skrývanie textu viet
 • možnosť použiť obrátené poradie viet – slovensko – anglický jazyk
 • náhodný výber viet
 • atď

Výučbový slovník vám umožní veľmi efektívne rozšíriť vlastnú slovnú zásobu. Tretie CD zároveň slúži aj pre použitie v mp3 prehrávačoch. Toto CD obsahuje kompletnú nahrávku prvých dvoch CD vo formáte mp3, ktorý využíva možnosti kompresie zvuku.

Tématické okruhy:

 • Predaj – poskytnúť rabat, naviazať obchodné spojenie, rozšíriť sortiment, vypovedať zmluvu, určiť cenu
 • Nákup – skladové zásoby, komisný predaj, technická dokumentácia, predbežná objednávka, predĺženie dodacej lehoty
 • Marketing – propagačné materiály, informačný leták, kapacita trhu, medzera na trhu, podpora predaja, účinnosť reklamy
 • Financie a platby – platba po splátkach, platobná neschopnosť, predplatba, platobné podmienky, účtovanie penálov, uznanie záväzku
 • Telefonovanie – prepnúť hovor, predať odkaz, vytočiť číslo, obsadené, hovoriť do telefónu, zavolať späť
 • Užitočné frázy a slovné spojenia – nestojí to za reč, vylúčené, nie som si úplne istý, niesť zodpovednosť, zastupovať záujmy
 • Ostatné – zmluvy, spoločnosti, funkcie v spoločnosti

Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež