Po taliansky za 3 týždne

Po taliansky za 3 týždne
Po taliansky za 3 týždne

Zľava 30%

Hodnotenie:  

Alessandra Chiodelii-Mc Cavana: Po taliansky za 3 týždne

Tento rýchlokurz talianskeho jazyka je určený pre tých z vás, ktorí si chcete osvojiť základy slovnej zásoby a naučiť sa efektívne komunikovať v rôznych životných situáciách. Je zostavený tak, aby zohľadňoval vaše nulové, prípadne minimálne poznatky z talianskej gramatiky. Pre tématicky rôznorodé výpovede a konverzačné frázy, ktoré sú základnými stavebnými jednotkami, je východiskovým jazykom slovenčina. Komunikovať sa budete učiť hneď od prvej lekcie.

Kniha je rozdelená do dvoch častí:

Časť A (20 lekcií)

Každá lekcia je rozdelená na frazeologickú a slovníkovú časť a zaberá štyri strany. Frazeológia – veľmi frekventované slovné spojenia utvorené na základe niektorého kľúčového slova ako nositeľa komunikačne relevantnej výpovede. Za touto časťou nasleduje zhrnutie najpotrebnejších a najfrekventovanejších výrazov používaných v bežnej komunikácii. Nájdete tu praktické a užitočné poznámky týkajúce sa niektorého aspektu osvojovaného javu. Cvičenia s pripojenými riešeniami vám poslúžia na upevnenie poznatkov.

Časť B (20 lekcií)

Postupne preberiete na dvojjazyčnej báze rôzne tématické lexiky, ako je stravovanie, bývanie, zdravie, doprava atď. V praktickej časti si precvičíte slovné spojenia z časti A. Prípadné chyby a omyly vám pomôžu korigovať správne riešenia, ktoré sú uvedené pri každom cvičení.

Sami sa môžete rozhodnúť podľa okolností, či sa budete učiť postupne po lekciách alebo si budete osvojovať nejaký konkrétny jav či tématický celok. Na konci tejto príručky nájdete stručný prehľad talianskej gramatiky so základnými informáciami o jednotlivých slovných druhoch, najmä o časovaní slovies. Taliansko-slovenský a slovensko-talianský slovník obsahuje približne 1000 slov. Na osvojenie a precvičenie talianskej výslovnosti vám poslúži CD. Zistíte, že výslovnosť talianskych hlások je veľmi podobná so slovenskými, teda sa jej vôbec nemusíte obávať.


Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež