Language Teacher GB+D

Language Teacher GB+D

Tento slovenský program Vás efektívne naučí anglický a nemecký jazyk, vrátane správnej výslovnosti. Sedemnásť rokov vývoja zaručuje veľký rozsah výučby za mimoriadne nízku cenu.

Hodnotenie:  

Tento slovenský program Vás efektívne naučí anglický a nemecký jazyk, vrátane správnej výslovnosti. Výslovnosť nahovorili zahraniční lektori a nahovorená je aj slovenská strana výučby! Sedemnásť rokov vývoja zaručuje veľký rozsah výučby za mimoriadne nízku cenu. Premyslená koncepcia výučby a skúšania je vhodná pre začiatočníkov aj pre pokročilých. Program sa dá neobmedzene rozširovať vrátane svojpomocného nahrávania zvuku. Všetok nahovorený zvuk môžete vyberať do súborov pre napálenie na audio-CD, alebo vo formáte pre MP3-prehrávač!
Program je určený pre Windows 7, Vista, XP, 2000, NT, Me, 98.

Výučba angličtiny a nemčiny má spracovaných až osem výučbových častí (modulov):

  • Obrázková výučba slov pre deti - 250 slov
  • Výučba slov I. - 1200 slov
  • Výučba slov II. - 1200 slov
  • Výučba s gramatikou - 1200 viet
  • Všeobecná výučba - 1200 viet
  • Konverzačné témy - 1200 viet
  • Frázy a obraty - 1200 viet
  • Nepravidelné slovesá - 1200 viet bez výslovnosti

Spolu teda 2400 slov a 6000 viet, čo je asi 6000 slov v anglickom a nemeckom jazyku. Program Jazykový učiteľ môže sám hodnotiť Vaše odpovede a podľa Vašich znalostí postupne rozširovať rozsah preberanej látky. Učí Vás prednostne to učivo, ktoré ovládate menej. Ak máte zvukovú kartu a mikrofón, môžete si nahrávať vlastnú výslovnosť a porovnávať ju s výslovnosťou lektora. Program farebne vyhodnotí intonačné krivky Vašej a vzorovej výslovnosti! Štúdijné výsledky možno sledovať na prehľadnom grafe. Učiť sa môžete s nápovedou, bez, v duchu, nahlas, písomne alebo výberom z troch možností. Kedykoľvek môžete vyvolať náhodný spätný test, ktorý preskúša doposiaľ prebranú látku.

Demo verzia: teacher.exe

Demonštračná verzia programu Language Teacher Vám umožní vyskúšať prakticky všetky funkcie programu, rovnako ako kompletný platený program!Súčasťou demoverzie je aj kompletný návod na obsluhu programu.
Demonštračná verzia programu Language Teacher® je určená na zoznámenie sa s prostredím a obsluhou programu.

Demoverzia programu Language Teacher® neobsahuje:
Plnohodnotné výučbové databázy. Program má v každej výučbovej časti iba 40 viet.
Hovorenú výslovnosť (zvukové súbory) pre ozvučenie slovenčiny, angličtiny a nemčiny.
Obrázkovú výučbu slov pre deti Talking Pictures (rozprávajúce obrázky) - 250 slov.


Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež