Angličtina na počúvanie 2

Angličtina na počúvanie 2
Angličtina na počúvanie 2Angličtina na počúvanie 2Angličtina na počúvanie 2Angličtina na počúvanie 2Angličtina na počúvanie 2Angličtina na počúvanie 2
Angličtina na počúvanie 2

Angličtina na mp3 CD. Interaktívny softvér na preskúšanie. V komunikácii v angličtine významne pokročíte. Každú vetu počujete najprv po anglicky, potom v slovenskom preklade a znovu v originálnom znení. Počúvam - rozumiem - hovorím.

Hodnotenie:  

Audiokurz: Angličtina na mp3 CD. Interaktívny softvér na preskúšanie.

V komunikácii v angličtine významne pokročíte. Každú vetu počujete najprv po anglicky, potom v slovenskom preklade a znovu v originálnom znení. Počúvam - rozumiem - hovorím.

Rovnako ako v prvej časti spoznávate cudziu reč počúvaním takmer 240 minút viet v poradí angličtina – slovenčina – angličtina. Pri zostavovaní modelových viet z bežných životných situácií sme použili autentické zdroje – anglicky písaná literatúra, tlač a internet. Učivo je určené pre pokročilých, z gramatiky obsahuje podmienkové vety, predprítomný predminulý čas, rôzne spôsoby vyjadrenia budúceho času, spojky, nepriama reč a nepravidelné tvary.

V texte sú uvedené aj základy gramatiky, umožňujúce ľahšie pochopiť príklady v modelových vetách. Každý z nás sa najlepšie naučil materinský jazyk, preto sme zvolili podobnú formu. Počúvaním fráz si uvedomíte stavbu anglických viet, postupne ich dokážete obmieňať a napokon budete schopní formulovať vlastné myšlienky v anglickom jazyku. Výučba prebieha individuálne, čo vám umožňuje zvoliť si tempo, ktoré vám vyhovuje a podľa potreby sa kedykoľvek vrátiť k predchádzajúcemu učivu. Piate cédečko obsahuje celé učivo v komprimovanom formáte MP3. Najefektívnejší spôsob využitia nahrávok je s použitím audiovizuálnej stimulácie  psychowalkmanu. Ak použijete diskmen alebo mp3 prehrávač, môžete sa učiť nielen doma, ale aj cestou do práce alebo na prechádzke. Svoje znalosti si otestujete prostredníctvom interaktívneho programu v počítači. V porovnaní s ostatnými audio učebnicami na slovenskom trhu získate jedinečný obsah za skvelú cenu.

Stručný obsah:
Zhrnutie predchádzajúceho materiálu Angličtina na počúvanie 1 ... Podmienkové vety ... Zdvorilé žiadosti pomocou if, ďalšie varianty viet s if ...Výrazy s in case ... Predprítomný čas – doplnenie ... Ďalšie príklady a často používané výrazy v predprítomnom čase ... Predminulý čas ... Ďalšie výrazy predminulého času ...Rôzne spôsoby vyjadrenia budúceho času ... Jednoduché a priebehové časy ... Prítomné časy – jednoduchý a priebehový ... Minulé časy – jednoduchý a priebehový ... Budúci čas priebehový ... Súvetia ... Zlučovacie spojky – and – as well – both ... Odporovacie spojky – but – yet – still – however ...Rozlučovacie spojky ... Príčinné a dôsledkové spojky ... Podraďovacie spojky – obsahové - časové – miestne – prípustkové – príčinné – podmienkové – účelové – spôsobové – porovnávacie ... Vzťažné vety ... Frázové slovesá ... Predložky a predložkové spojenia ... Nepriama reč ... Gerundium ... Spôsobové slovesá – použitie s minulým neurčitkom ... Členy ... Nepravidelné tvary ... Nepravidelné stupňovanie, množné číslo, príslovky ... A na záver rozprávka


Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež