Zrýchlené učenie

Zrýchlené učenie
Zrýchlené učenie

Cieľom tejto knihy je zhromaždiť v praktickom vreckovom formáte všetky informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli využiť metódy zrýchleného učenia.

Hodnotenie:  

Spôsob učenia, ktorým maximálne zvýšite šancu naučiť sa. Okruh praktických, odskúšaných a  prínosných stratégií a techník. K zrýchlenému učeniu dochádza, ak prihliadate na spôsob, ktorým sa náš mozog učí najefektívnejšie. Je založené na výskume fyziológie mozgu a na štúdiách najúčinnejších metód učenia z celého sveta. Učitelia, ktorí používajú tieto metódy, dosahujú vo svojich triedach vynikajúce výsledky a ich študenti sú motivovanejší a viac sa venujú učeniu.

Cieľom tejto knihy je zhromaždiť v praktickom vreckovom formáte všetky informácie, ktoré potrebujete, aby ste mohli využiť metódy zrýchleného učenia. Na jej stránkach nájdete množstvo rád, ktorých výsledkom bude záujem o učenie. Pomôžu vám tiež naučiť sa učiť sa. To umožní celoživotné vzdelávanie a dosiahnutie úspechu v meniacom sa svete zajtrajška.

Začnite využívať zrýchlené učenie pri používaní knihy

 • Poznačte si, čo už o zrýchlenom učení viete (takto si oživíte svoje základné vedomosti).
 • Urobte si poznámku o tom, čo chcete čítaním tejto knihy dosiahnuť (to budú vaše študijné ciele).
 • Uistite sa, že ste v správnom fyzickom a emocionálnom stave, aby ste sa mohli učiť.
 • Knihu si najprv prelistujte, aby ste o nej získali všeobecnú predstavu.
 • Pri čítaní si zvýrazňujte časti, podčiarkujte kľúčové slová a poznačte si všetky otázky, ktoré vám prídu na um (tým zlepšíte svoju interakciu s touto knihou).
 • V priebehu čítania si urobte „oddychové prestávky“, aby si váš mozog mohol odpočinúť a mal šancu vstrebať nové vedomosti.
 • Urobte všetky cvičenia alebo úlohy odporúčané v knihe, aby ste sa učili aktívne.
 • Povedzte ostatným, čo ste sa naučili (čím demonštrujete, že ste sa to naučili).
 • Vyplňte časť o sebahodnotení na konci knihy, čím získate skupinu akčných bodov, ktoré môžete začať riešiť a ktoré budú tvoriť základ vášho plánu rozvoja zrýchleného učenia.
 • Zrealizujte svoj plán rozvoja, zapojte doň aj iných ľudí, ktorí vám pomôžu, aby ste ho splnili.
 • Obsah knihy si pravidelne pripomínajte formou preskúšania sa, aby sa najdôležitejšie informácie preniesli do vašej dlhodobej pamäte.

„Táto kniha je inšpirujúca, ale aj veľmi praktická a obsahuje množstvo podnetných rád o efektívnych stratégiách učenia i učenia sa. Ide o cenovo dostupný a ľahko dosiahnuteľný prehľad jednej z právom aktuálnych tém.“ Dr. Peter Metcalfe, Výchovný poradca a mimoriadny asistent (Technologická a filozofická fakulta, OU)

„V niektorých knihách nájdete dobrú myšlienku zvyčajne až o niekoľko strán, v tejto knihe je niekoľko dobrých myšlienok na každej stránke.“Julian Rouse, Vedúci prírodovedných predmetov, stredná škola Wolverley


Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež