Nemčina na počúvanie 1

Nemčina na počúvanie 1

Praktická audio učebnica nemčiny, s ktorou hravo zvládnete komunikáciu. Každú vetu počujete najprv po nemecky, potom v slovenskom preklade a znovu v originálnom znení.

Hodnotenie:  

Učebná látka pre začiatočníkov a mierne pokročilých je rozdelená na sedem veľkých častí predstavujúcich jednotlivé cédéčka, ale aj na menšie celky. Tie sú venované určitým gramatickým javom. Študenti sa tak môžu zoznámiť s problematikou slovies HABEN a SEIN, otázky a záporu, rozkazovacieho spôsobu, predložiek a spojok či opytovacích zámien. Rad príde aj na náročnejšie gramatické javy, ako sú napríklad časovanie nepravidelných slovies, zvratné slovesá a podobne. Pokročilým odporúčame druhý diel.

Počúvanie fráz vám umožní osvojiť si základy nemčiny prirodzenou metódou, podobne ako materinský jazyk. Namiesto teórie sú gramatické javy použité priamo vo vetách spolu so slovnou zásobou. Postupne porozumiete ich štruktúre a začnete tvoriť vlastné vety. Vďaka slovenskému prekladu, sa môžete učiť prakticky kdekoľvek. Ak použijete diskmen alebo mp3 prehrávač, môžete sa učiť nielen doma, ale aj cestou do práce alebo na prechádzke. Pri intenzívnom učení, budú vaše pokroky rýchlo viditeľné. Kniha obsahuje všetky nahrávky v textovej podobe. Na priloženom CD nájdete celé učivo v komprimovanom formáte MP3. Najefektívnejší spôsob výučby nemeckého jazyka je s použitím audiovizuálnej stimulácie psychowalkmanu. V porovnaní s ostatnými audio učebnicami na slovenskom trhu získate jedinečný obsah za skvelú cenu.

  • audiokurz Nemčina pre všetkých
  • vyše 400 minút nahrávok
  • nemecké vety so slovenským prekladom
  • kniha 178 strán
  • ilustrácie
  • CD v mp3  formáte

Stručný obsah: Nemecká abeceda ... Slovesá Haben a Sein ... Otázka a zápor ... Podstatné mená ... Množné číslo ...  Skloňovanie ... Časovanie ... Nepravidelné slovesá ... Dni v týždni ...  Základné a násobné číslovky ... Určovanie množstva, peniaze, miery ... Hodiny ... Zhrnutie všetkých modálnych slovies ... Zámená ... Predložky ... Zemepisné údaje ... Farby ... Skloňovanie prídavných mien ... Minulý čas ... Otázky ... Zápor ... Nepravidelné slovesá ... Letopočty ... Stupňovanie ... Zvratné slovesá  ... Stalo sa pri nahrávaní


Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež