Nemčina do ucha 2

Nemčina do ucha 2

Komplexný moderný výučbový program, ktorý vám pomôže naučiť sa, zdokonaliť si alebo precvičiť gramatiku, zlepšiť schopnosť porozumieť cudziemu jazyku a rozšíriť si slovnú zásobu.

Hodnotenie:  

Nemčina do ucha je komplexný moderný výučbový program, ktorý vám pomôže naučiť sa, zdokonaliť si alebo precvičiť gramatiku, zlepšiť schopnosť porozumieť nemeckému jazyku a rozšíriť si slovnú zásobu. Každý používateľ môže činnosť s týmto programom maximálne prispôsobiť svojim vlastným potrebám. Rozsah Nemčiny do ucha a jej technická úroveň Vám umožní zamerať sa na oblasť, v ktorej sa aktuálne potrebujete zdokonaliť. S audio učebnicou môžu pracovať samoukovia, efektívne ju však môžete využiť aj na podporu štúdia v škole alebo v jazykovom kurze.

CD 1-4 (audio CD)
Výučba - program obsahuje celkom 18 gramatických lekcií. Každá lekcia nemčiny je teoreticky vysvetlená, obsahuje stručné zhrnutie najdôležitejších pravidiel, týkajúcich sa danej témy.
Precvičovanie - pomocou stoviek vzorových viet precvičíte dôkladne každú tému, odbúrate stále sa opakujúce chyby a pochopíte v kontexte aplikáciu gramatického javu.
Konverzácia - v konverzačných lekciách nájdete tematicky zoradenú slovnú zásobu a frázy, ktoré obsahujú najpoužívanejšie výrazové prostriedky vzťahujúce sa ku konkrétnej téme.

CD 5 (softwarové CD)
Súčasťou kompletu je softwarové CD, ktoré výrazne rozširuje možnosti využitia programu:

  • aktívne precvičovať - v počítači pri nastavení vlastných parametrov
  • vytvárať vlastné audio stopy - (N-SK, SK-N) s variabilnou pauzou a počtom opakovaní
  • vytvárať tlačové výstupy - cvičenia, populárne obojstranné kartičky


Gramatické témy:
Minulý čas pravidelných (slabých) slovies - Minulý čas nepravidelných (silných) slovies - Súvetia a pravidlá tvorenia vedľajších viet - Minulý čas nepravidelných (silných) a zmiešaných slovies - Spodstatnené prídavné mená - Prítomné príčastie - Minulé príčastie - Trpný rod - Infinitívne väzby HABEN + ZU a SEIN + ZU - Infinitívne konštrukcie - infinitív s ZU a bez ZU - Vedľajšie vety a infinitívne konštrukcie - Vyjadrenie podmienky - wurde + infinitív - Použitie tvarov konjuktívu préterita - Konjuktív plusquamperfekta - Vzťažné vety - Spôsobové slovesá - perfektum a ďalšie použitie - Plusquamperfektum a časová súslednosť - Nepriama reč -

Konverzačné témy:
Geografia - Predložkové väzby - Hraničný prechod / Colné odbavenie - Cestovanie vlakom - Jazda autom - Servis / Dopravné priestupky / Nehoda - Banka / Zmenáreň - Pošta - Dorozumenie - Ospravedlnenia / Nespokojnosť a rozhorčenie / Reklamácia a chyby - Ďakovanie / prosby / rady - Súhlas / Nesúhlas - Osobné údaje - Cestovanie lietadlom - Cestovanie loďou - Mestská doprava - Na polícii - Návšteva - Názvy obchodov

Moderné pojatie audio učebnice Vám umožní byť s nemeckým jazykom neustále v kontakte. Nemčinu do ucha môžete využiť v CD alebo MP3 prehrávači, v aute, v počítači a v tlačenej podobe kdekoľvek.


Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež