Engros Media - rodinná firma s osobným prístupom

Nemčina do ucha 1+2

Nemčina do ucha 1+2
Nemčina do ucha 1+2

Komplexný moderný výučbový program, ktorý vám pomôže naučiť sa, zdokonaliť si alebo precvičiť gramatiku, zlepšiť schopnosť porozumieť cudziemu jazyku a rozšíriť si slovnú zásobu.

Nemčina do ucha je komplexný moderný výučbový program, ktorý vám pomôže naučiť sa, zdokonaliť si alebo precvičiť gramatiku, zlepšiť schopnosť porozumieť nemeckému jazyku a rozšíriť si slovnú zásobu. Každý používateľ môže činnosť s týmto programom maximálne prispôsobiť svojim vlastným potrebám. Rozsah Nemčiny do ucha a jej technická úroveň Vám umožní zamerať sa na oblasť, v ktorej sa aktuálne potrebujete zdokonaliť. S audio učebnicou môžu pracovať samoukovia, efektívne ju však môžete využiť aj na podporu štúdia v škole alebo v jazykovom kurze.

CD 1-4 (audio CD)
Výučba - program obsahuje celkom 17 gramatických lekcií. Každá lekcia je teoreticky vysvetlená, obsahuje stručné zhrnutie najdôležitejších pravidiel, týkajúcich sa danej témy.
Precvičovanie - pomocou stoviek vzorových viet precvičíte dôkladne každú tému, odbúrate stále sa opakujúce chyby a pochopíte v kontexte aplikáciu gramatického javu.
Konverzácia - v konverzačných lekciách nájdete tematicky zoradenú slovnú zásobu a frázy, ktoré obsahujú najpoužívanejšie výrazové prostriedky vzťahujúce sa ku konkrétnej téme.

CD 5 (softwarové CD)
Súčasťou kompletu je softwarové CD, ktoré výrazne rozširuje možnosti využitia programu:

  • aktívne precvičovať - v počítači pri nastavení vlastných parametrov
  • vytvárať vlastné audio stopy - (N-SK, SK-N) s variabilnou pauzou a počtom opakovaní
  • vytvárať tlačové výstupy - cvičenia, populárne obojstranné kartičky

Nemčina do ucha 1

Gramatické témy:
Sloveso SEIN/Kladná a záporná oznamovacia veta/Tvorenie otázky - Časovanie pravidelných slovies/Sloveso KOMMEN - Člen určitý a neurčitý - Skloňovanie podstatných mien - Privlastňovacie zámená - Časovanie nepravidelných slovies/Rozkazovací spôsob - Skloňovanie osobných zámen - Spôsobové slovesá - Slovesá s odlúčiteľnou predponou - Predložky s 3.pádom - Predložky so 4.pádom - Predložky s 3. a 4. pádom - Zvratné slovesá - Skloňovanie prídavných mien - Prídavne meno a podstatné meno bez člena/Stupňovanie prídavných mien - Slovesné predložkové väzby - Sloveso WERDEN a vyjadrenie zmeny stavu/Budúci čas

Konverzačné témy:
Základné frázy/Nemecké číslovky - Pýtanie sa na cestu - V hoteli/ubytovanie - Jedlá a nápoje - V reštaurácii - Nakupovanie - Rodina - U lekára/Ľudské telo - Práca/Povolanie - Telefonovanie - Mesto - Určovanie času - Počasie - Šport a hry - Hudba/Literatúra - Film a video - Ľudské vlastnosti - TV/Rádio/Tlač - Štát/Vláda/Politika

Nemčina do ucha 2

Gramatické témy:
Minulý čas pravidelných (slabých) slovies - Minulý čas nepravidelných (silných) slovies - Súvetia a pravidlá tvorenia vedľajších viet - Minulý čas nepravidelných (silných) a zmiešaných slovies - Spodstatnené prídavné mená - Prítomné príčastie - Minulé príčastie - Trpný rod - Infinitívne väzby HABEN + ZU a SEIN + ZU - Infinitívne konštrukcie - infinitív s ZU a bez ZU - Vedľajšie vety a infinitívne konštrukcie - Vyjadrenie podmienky - wurde + infinitív - Použitie tvarov konjuktívu préterita - Konjuktív plusquamperfekta - Vzťažné vety - Spôsobové slovesá - perfektum a ďalšie použitie - Plusquamperfektum a časová súslednosť - Nepriama reč

Konverzačné témy:
Geografia - Predložkové väzby - Hraničný prechod / Colné odbavenie - Cestovanie vlakom - Jazda autom - Servis / Dopravné priestupky / Nehoda - Banka / Zmenáreň - Pošta - Dorozumenie - Ospravedlnenia / Nespokojnosť a rozhorčenie / Reklamácia a chyby - Ďakovanie / prosby / rady - Súhlas / Nesúhlas - Osobné údaje - Cestovanie lietadlom - Cestovanie loďou - Mestská doprava - Na polícii - Návšteva - Názvy obchodov

Moderné pojatie audio učebnice Vám umožní byť s nemeckým jazykom neustále v kontakte. Nemčinu do ucha môžete využiť v CD alebo MP3 prehrávači, v aute, v počítači a v tlačenej podobe kdekoľvek.


Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež