Nemčina pre samoukov + CD

Nemčina nielen pre samoukov + CD
Nemčina pre samoukov + CD

Hodnotenie:  

Kolektív autorov: Nemčina nielen pre samoukov + CD

Nemčina nielen pre samoukov je učebnica pre každého, kto sa chce naučiť nemecký jazyk. Jednotlivé lekcie oboznámia študenta so základmi nemeckej gramatiky i so slovnou zásobou a naučia ho správne sa vyjadrovať v daných situáciách.

Najrozsiahlejšia pôvodná učebnica

  • vhodná pre začiatočníkov-samoukov, ale aj pre tých, ktorí už základy nemčiny ovládajú
  • v 30 lekciách od jednoduchých výrazov až na vedomostnú úroveň B2 a samostatnú komunikáciu s cudzincom
  • texty vychádzajú z potrieb, reálií a zo situácií typických pre život v modernej spoločnosti
  • farebné ilustrácie pre lepšie pochopenie textov, piktogramy na jednoduchšiu orientáciu v lekciách
  • nemecko-slovenský slovník preberanej slovnej zásoby, slovníček k jednotlivým lekciám, prepis textov na CD, prehľad nepravidelných slovies a predložkových väzieb
  • ucelený a zrozumiteľný výklad gramatiky so všetkými zvlášnosťami a rôznymi typmi cvičení
  • CD s nahrávkami textov a fonetických cvičení zameraných na nácvik správnej výslovnosti

Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež