Nemčina do ucha 1

Nemčina do ucha 1

+ darček EuroWord Nemčina 2000

Hodnotenie:  
Dostupnosť:   Vypredané

Komplexný moderný výučbový program, ktorý vám pomôže naučiť sa, zdokonaliť si alebo precvičiť gramatiku, zlepšiť schopnosť porozumieť cudziemu jazyku a rozšíriť si slovnú zásobu.

Nemčina do ucha je komplexný moderný výučbový program, ktorý vám pomôže naučiť sa, zdokonaliť si alebo precvičiť gramatiku, zlepšiť schopnosť porozumieť nemeckému jazyku a rozšíriť si slovnú zásobu. Každý používateľ môže činnosť s týmto programom maximálne prispôsobiť svojim vlastným potrebám. Rozsah Nemčiny do ucha a jej technická úroveň Vám umožní zamerať sa na oblasť, v ktorej sa aktuálne potrebujete zdokonaliť. S audio učebnicou môžu pracovať samoukovia, efektívne ju však môžete využiť aj na podporu štúdia v škole alebo v jazykovom kurze.

CD 1-4 (audio CD)
Výučba - program obsahuje celkom 17 gramatických lekcií. Každá lekcia nemčiny je teoreticky vysvetlená, obsahuje stručné zhrnutie najdôležitejších pravidiel, týkajúcich sa danej témy.
Precvičovanie - pomocou stoviek vzorových viet precvičíte dôkladne každú tému, odbúrate stále sa opakujúce chyby a pochopíte v kontexte aplikáciu gramatického javu.
Konverzácia - v konverzačných lekciách nájdete tematicky zoradenú slovnú zásobu a frázy, ktoré obsahujú najpoužívanejšie výrazové prostriedky vzťahujúce sa ku konkrétnej téme.

Gramatické témy:
Sloveso SEIN/Kladná a záporná oznamovacia veta/Tvorenie otázky - Časovanie pravidelných slovies/Sloveso KOMMEN - Člen určitý a neurčitý - Skloňovanie podstatných mien - Privlastňovacie zámená - Časovanie nepravidelných slovies/Rozkazovací spôsob - Skloňovanie osobných zámen - Spôsobové slovesá - Slovesá s odlúčiteľnou predponou - Predložky s 3.pádom - Predložky so 4.pádom - Predložky s 3. a 4. pádom - Zvratné slovesá - Skloňovanie prídavných mien - Prídavne meno a podstatné meno bez člena/Stupňovanie prídavných mien - Slovesné predložkové väzby - Sloveso WERDEN a vyjadrenie zmeny stavu/Budúci čas

Konverzačné témy:
Základné frázy/Nemecké číslovky - Pýtanie sa na cestu - V hoteli/ubytovanie - Jedlá a nápoje - V reštaurácii - Nakupovanie - Rodina - U lekára/Ľudské telo - Práca/Povolanie - Telefonovanie - Mesto - Určovanie času - Počasie - Šport a hry - Hudba/Literatúra - Film a video - Ľudské vlastnosti - TV/Rádio/Tlač - Štát/Vláda/Politika

Moderné pojatie audio učebnice Vám umožní byť s nemeckým jazykom neustále v kontakte. Nemčinu do ucha môžete využiť v CD alebo MP3 prehrávači, v aute, v počítači a v tlačenej podobe kdekoľvek.

+ darček EuroWord Nemčina 2000

 


Stránky: Produkty
Web: tlač  |  « späť  
 

Pozrite si tiež

 
Nákupný košík
Produkty: 0
Otvoriť košík
Pozrite si tiež